Vanhentuneet lääkkeet

Kaikki vanhentuneet tai käytöstä muuten poistetut lääkkeet sekä elohopeaa sisältävät kuumemittarit ovat ongelmajätteitä. Apteekissamme on otettu käyttöön lääkejätteiden palautusta varten erillinen palautuspiste. Palautuspisteeseen voi jokainen asiakas itse palauttaa lääkejätteensä omatoimisesti.

Lääkejätteiden palauttamisen helpottamiseksi on kotona hyvä lajitella tietyntyyppiset lääkkeet erilleen toisistaan. Alla on tulostettavissa ohje jätteiden lajittelusta ja palauttamisesta.

Erityistä huomioitavaa

Elohopea ja jodi vaativat ongelmajätelaitoksessa omat, erilliset käsittelynsä. Siksi elohopeaa sisältävät kuumemittarit on syytä jo kotona laittaa omaan, erilliseen pussiin. On hyvä huomata, että nykyään myynnissä olevat kuumemittarit eivät enää sisällä elohopeaa, joten niitä ei tarvitse tuoda apteekkiin hävitykseen. Elohopeaa sisältävät kuumemittarit tulee palauttaa erillisessä pussissa suoraan apteekin henkilökunnalle.

Jodia sisältävät valmisteet, esim. Jodix-tabletit, Betadine- ja Iodosorb-valmisteet, on pakattava myös omaan pussiinsa, ja ne palautetaan henkilökunnalle. Ruiskut ja neulat on syytä turvallisuussyistä pakata erilliseen, esim. kannelliseen astiaan, ja palautetaan henkilökunnalle.

Apteekki ei ota vastaan paristoja, kemikaaleja, liuottimia tai muita ongelmajätteitä. Ne on syytä viedä paikalliseen jätekeskukseen.

Lääkkeitä voi palauttaa apteekkiimme ainoastaan hävitettäviksi. Apteekki ei lääketurvallisuussyistä voi lunastaa takaisin lääkkeitä, ei edes avaamattomia pakkauksia.

Ohjeita lääkejätteiden lajitteluun ja palauttamiseen

Lääkejätteet